DE

EN

FR

NL

IT

ES

GR

CS

PT

JP

PL

HU
 
Είσαι εδώ:
 Το καλάθι αγορών σου
Το καλάθι αγορών σου είναι κενό.
calculate shipping Live! Υπολογισμός εξόδων αποστολής
 Το σημείωμά σου
notepad icon  Κάνε σύνδεση με log in.
webshop icon All Webshop
Το μοντέλο βέσπας σου
Εμφάνιση μόνο προϊόντων που ταιριάζουν σε αυτή τη βέσπα.
ειδήσεις
explos header

T18 Centre Stand, Brake Pedal & Shock Absorber rear Download (PDF) pdf


1
Centre Stand for Vespa PK/S/SS
Centre Stand for Vespa PK/S/SS
/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica,
chrome, incl. stand feet
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44021000

1
Centre Stand RMS for Vespa
Centre Stand RMS for Vespa
50 R/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3 1973->,
Ø 20 mm, incl. stand feet
spacer 19,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44010000

1
Centre Stand for Vespa PK/S/SS
Centre Stand for Vespa PK/S/SS
/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica,
Ø 22 mm, incl. stand feet
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44020000

2
Centre Stand for Vespa 50 R
Centre Stand for Vespa 50 R
/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3 1973->,
Ø 20 mm, zinc plated, incl.
stand feet
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44015000

2
Centre Stand for Vespa 50/90
Centre Stand for Vespa 50/90
SS,
Ø 16 mm, powdercoated, thin, w
/o stand boots
spacer 24,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44014200

2
Side Stand SIP 76° for Vespa
Side Stand SIP 76° for Vespa
PK50-125/S/XL/XL2/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/`11/T5
l 205 mm, aluminium, red,
with 2 springs, automatic
return
spacer 37,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75086400

2
Centre Stand for Vespa 50 N/L
Centre Stand for Vespa 50 N/L
/R/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV ->1972,
Ø 16 mm, thin, w/o stand boots
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44013000

2
Side Stand SIP 76° for Vespa
Side Stand SIP 76° for Vespa
50-125/PV/ET3/125 VNA/VNB/GT
/GTR/Super/TS/150 VBA/VBB
/VGLA/B/GL/Sprint/V/Super
/P150S/160 GS/180 SS/Rally
l 180 mm, aluminium, red,
with 2 springs, automatic
return
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75086300

2
Side Stand SIP 82° for Vespa
Side Stand SIP 82° for Vespa
PK50-125/S/XL/XL2/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/`11/T5
l 245 mm, aluminium, chrome,
with 2 springs, automatic
return
spacer 32,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75085000

2
Side Stand SIP 76° for Vespa
Side Stand SIP 76° for Vespa
50-125/PV/ET3/125 VNA/VNB/GT
/GTR/Super/TS/150 VBA/VBB
/VGLA/B/GL/Sprint/V/Super
/P150S/160 GS/180 SS/Rally
l 180 mm, aluminium, black,
with 2 springs, automatic
return
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75084300

2
Centre Stand PASCOLI for Vespa
Centre Stand PASCOLI for Vespa
50/90 SS,
Ø 16 mm, thin, w/o stand boots
spacer 59,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44014000

2
Side Stand SIP 76° for Vespa
Side Stand SIP 76° for Vespa
50-125/PV/ET3/125 VNA/VNB/GT
/GTR/Super/TS/150 VBA/VBB
/VGLA/B/GL/Sprint/V/Super
/P150S/160 GS/180 SS/Rally
l 180 mm, aluminium, chrome,
with 2 springs, automatic
return
spacer 37,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75085300

2
Side Stand SIP 76° for Vespa
Side Stand SIP 76° for Vespa
PK50-125/S/XL/XL2/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/`11/T5
l 205 mm, aluminium, black,
with 2 springs, automatic
return
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75084400

2
Side Stand SIP 76° for Vespa
Side Stand SIP 76° for Vespa
PK50-125/S/XL/XL2/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/`11/T5
l 205 mm, aluminium, chrome,
with 2 springs, automatic
return
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75085400

2
Side Stand SIP 82° for Vespa
Side Stand SIP 82° for Vespa
PK50-125/S/XL/XL2/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/`11/T5
l 245 mm, aluminium, red,
with 2 springs, automatic
return
spacer 35,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75088000

2
Side Stand SIP 82° for Vespa
Side Stand SIP 82° for Vespa
PK50-125/S/XL/XL2/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/`11/T5
l 245 mm, aluminium, black,
with 2 springs, automatic
return
spacer 32,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 75084000

2
Centre Stand for Vespa 50 N/L
Centre Stand for Vespa 50 N/L
/R/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV ->1972,
Ø 16 mm, zinc coated, thin, w
/o stand boots
spacer 40,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44013200

2
Centre Stand for Vespa 50 R
Centre Stand for Vespa 50 R
/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3 1973->,
Ø 20 mm, chrome, twisted, w/o
stand boots
spacer 59,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44011500

2
Centre Stand for Vespa 50 R
Centre Stand for Vespa 50 R
/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3 1973->,
Ø 20 mm, chrome, incl. stand
feet
spacer 24,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44011000

2
Centre Stand PASCOLI for Vespa
Centre Stand PASCOLI for Vespa
50 N/L/R/Special/Elestart/SR
/90/R/125 PV ->1972,
Ø 16 mm, thin, w/o stand boots
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 44013100

3
Stand Feet for Vespa PK50-125
Stand Feet for Vespa PK50-125
S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, aluminium, silver
spacer 15,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10572000

3
Stand Feet SIP for Vespa 50 R
Stand Feet SIP for Vespa 50 R
/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3/125 VNB2T 09001
->/VNB3-6/GT/GTR/Super/TS
/150 VBB1T 17451->/VBB2T/GL
/Sprint/V/160 GS/180 SS
/Rally
Ø 20 mm, aluminium, silver
spacer 23,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10590000

3
Stand Feet SIP for Vespa PK50
Stand Feet SIP for Vespa PK50
-125 S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL
/Rush/Plurimatic/Automatica
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY/T5
/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, aluminium, silver
spacer 22,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10580000

3
Stand Feet for Vespa PK50-125
Stand Feet for Vespa PK50-125
S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, aluminium, black
spacer 18,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10571000

3
Stand Feet for Vespa PK50-125
Stand Feet for Vespa PK50-125
S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, rubber, red
spacer 7,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 206115R0

3
Stand Feet LML for LML Star
Stand Feet LML for LML Star
125-200 4T/Star Deluxe 125
-150 4S/Speedy
also for for Vespa PK50-125 S
/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/T5/Cosa
Ø 22 mm, black,
pair
Grade C - low-priced repairs
spacer 5,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 52418720

3
Stand Feet for Vespa PK50-125
Stand Feet for Vespa PK50-125
S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, rubber, light grey
RAL 7035,
as a nice accessory
spacer 7,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20611500

3
Stand Foot for Vespa PK50-125
Stand Foot for Vespa PK50-125
S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, rubber, black,
PIAGGIO, one piece
spacer 3,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20611400

3
Stand Feet for Vespa PK50-125
Stand Feet for Vespa PK50-125
S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL/Rush
/Plurimatic/Automatica/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/T5/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, rubber, black,
PIAGGIO
spacer 6,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος J20611410

3 /13
Stand Feet for Vespa 50 R
Stand Feet for Vespa 50 R
/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3 1973->
Ø 20 mm, aluminium, black
spacer 15,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10574000

3 /13
Stand Feet CUPPINI for Vespa
Stand Feet CUPPINI for Vespa
PK50-125 S/SS/XL/ETS/XL2/ N/FL
/Rush/Plurimatic/Automatica
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY/T5
/Cosa
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Ø 22 mm, chrome,
with rubber buffer
spacer 24,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10577000

3 /13
Stand Feet for Vespa 50 R
Stand Feet for Vespa 50 R
/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3 1973->
Ø 20 mm, aluminium, silver
spacer 15,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10573000

3 /13
Stand Feet CUPPINI for Vespa
Stand Feet CUPPINI for Vespa
50/90/ VNA/VNA/VGLA/VGLB
Ø 16 mm,
with rubber buffer
spacer 27,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10575000

4
Rubber Buffer centre stand,
Rubber Buffer centre stand,
for Vespa Cosa/PK
spacer 3,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 25458500

5
Spring RMS centre stand, for
Spring RMS centre stand, for
Vespa PK50-125 XL/RUSH/XL2/N
/FL/HP
l 122 mm, Ø 17 mm
spacer 2,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 77270000

5
Spring CIF centre stand, for
Spring CIF centre stand, for
Vespa V50/N/L/R/S/ SR/Sprinter
/SS/90/R/SS/100/125/ PV/ET3
l 136 mm, Ø 19 mm
spacer 2,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 77269000

6
Dies mounting spring main
Dies mounting spring main
stand, for Vespa V50/PV/ET3
/160GS/180SS/PX/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Grade A - perfect repair
spacer 1,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 77252000

7
Screw M6x20 mm, hexagonal,
Screw M6x20 mm, hexagonal,
AF 10mm, steel, zinc plated,
8.8,
centre stand,
for Vespa 180 SS
spacer 0,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 12281000

7 /26
Screw M6x16 mm, hexagonal,
Screw M6x16 mm, hexagonal,
AF 10mm, steel, zinc plated,
8.8,
brake cylinder rear,
for Vespa Cosa,
centre stand for Vespa/LML
V50/PV/ET3/PK/ T5/Cosa,
brake base plate for Vespa
PX/T5
horn PK 125 ETS, luggage hook
PK150-125S/Automatica/ETS
spacer 0,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 31088000

7 /26
Screw M6x18 mm,
Screw M6x18 mm,
clutch cover, short,
for Vespa 50-125/PV/ET3/PK50
-125/S/XL/XL2,
centre stand for Vespa V50/PV
/ET3/PK/PX,
Chain stretcher for Vespa
ET4 alter Motor
spring seat V50/PV/ET3
spacer 1,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 31093000

8 /27
Washer M6 mm, Ø 6,4x12 mm, (th) 1,6mm,
Washer M6 mm, Ø 6,4x12 mm, (th) 1,6mm,
steel, zinc plated, 140 HV
icon variations Υπάρχουν 1 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
0,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 80009000

9
Centre Stand Mounting Plate
Centre Stand Mounting Plate
for Vespa V50/N/L/R/S/Special
/SR/ SS90/R/SS/100/125/PV,
1° Serie,
Ø 16 mm, 2 pcs
spacer 16,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13534000

9
Centre Stand Mounting Plate
Centre Stand Mounting Plate
for Vespa 50 R/Special
/Elestart/SR/90/R/125 PV/ET3
1973->,
Ø 20 mm, 2 pcs
spacer 3,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13539000

9
Centre Stand Mounting Plate
Centre Stand Mounting Plate
for Vespa PK
w 40 mm, Ø 22 mm
spacer 4,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13530000

10 /28
Spring Washer brake arm, M6 mm,
Spring Washer brake arm, M6 mm,
Ø 6,1x11,8 mm, (th) 1,6mm,
for Vespa PK/S/XL/FL/ HP/N/XL2
/PX Lusso/T5
horn for Vespa PK50-125/T5,
spring steel, zinc coated,
seat lock for Vespa PK50-125S
/Automatica/ETS mudguard
sideways
icon variations Υπάρχουν 1 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
0,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 80008000

10 /28
Locking  Washer NORD-LOCK
Locking Washer NORD-LOCK
M6 mm, Ø 10,8x6,5 mm, (th) 1,8mm,
zinc plated, 2-parts
icon variations Υπάρχουν 1 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
0,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 80106000

11 /29
Nut M6 mm, 10, steel, zinc
Nut M6 mm, 10, steel, zinc
plated, AF 10mm, h 5,0mm
spacer 0,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17827000

11 /29
Nut M6 mm, 8, steel, zinc
Nut M6 mm, 8, steel, zinc
plated, AF 10mm,
self-locking
polyamide wedge
spacer 0,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 88840000

11 /29
Nut M6 mm, Pikenut, chromed
spacer 2,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 87302000

11 /29
Nut M6 mm, Acorn, chromed,
spacer 1,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 87300000

12
Metal Plate SIP centre stand,
Metal Plate SIP centre stand,
right, for Vespa PK50-125/S/SS
/ETS
steel,
Grade A - perfect repair
spacer 6,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 21625300

12
Metal Plate SIP centre stand,
Metal Plate SIP centre stand,
left, for Vespa PK50-125/S/SS
/ETS
steel,
Grade A - perfect repair
spacer 6,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 21625400

13
Stand Feet for Vespa 125 VNB2T
Stand Feet for Vespa 125 VNB2T
09001->/VNB3-6/GT/GTR/Super
/TS/150 VBB1T 17451->/VBB2T
/GL/Sprint/V/160 GS/180 SS
/Rally
Ø 20 mm, rubber, cream/white,
2 pcs
icon variations Υπάρχουν 3 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
9,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 86171500

13
Stand Feet for Vespa 50 R
Stand Feet for Vespa 50 R
/Special/Elestart/SR/90/R
/125 PV/ET3 1973->
Ø 20 mm, rubber, black
spacer 7,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 86153000

13
Stand Feet for Vespa 50 N/L/R
Stand Feet for Vespa 50 N/L/R
/Special/Elestart/SR/SS/90/R
/SS/125 PV ->1972
Ø 16 mm, rubber, black
spacer 7,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 86172000

14
Cable Nipple M9 mm,
Cable Nipple M9 mm,
brake cable rear,
for Vespa V50/PV/ ET3/PK/S/XL
/XL2/FL/ PX/Rally/Sprint
spacer 3,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17726000

14 /15
Cable Nipple
Cable Nipple
OLYMPIA brake cable rear,
for Vespa V50/PV/ET3/PK/S/XL
/XL2/FL/PX- Rally,
incl. plates
spacer 6,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17726100

15
Dies brake arm, rear, for
Dies brake arm, rear, for
Vespa V50/PV/ET3/ /PK/S/XL/XL2
/FL/PX/Rally/Sprint
large, w/o hook
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 42047000

16
Washer input shaft, Ø 9,5 mm,
Washer input shaft, Ø 9,5 mm,
for Vespa 125 VM/VN/Hoffmann C
/M24/VNA-TS/150 VB1/VL/VGL1
/VD/GS/VBA-Super/160 GS/180
SS/P125-150X 1°/P150S 1°
trunnion brake pedal for Vespa
V50/PV/ET3/PX 1°
spacer 1,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13940000

18 /35
Pin 5,5x21,5 mm,
Pin 5,5x21,5 mm,
brake calliper,
for Vespa V50/PV/ET3/PK/PX/T5,
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
spacer 1,95 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 71165000

19 /36
Cotter Pin pin brake lever,
Cotter Pin pin brake lever,
rear, for Vespa V50/PV/ET3/ PK
/S/XL//XL2/FL/PX/V1-33/ VM
-VB1/VNA-T4/160GS/180SS/
Rally
for LML Star 125-200 2T/4T
/Deluxe 2T/4S/Speedy/Stella
1x10 mm, steel, zinc plated
spacer 0,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 12761000

20
Brake Pedal Pad for Vespa
Brake Pedal Pad for Vespa
50 R 2°/S 3°/Special V5B3T 2°
/90 3°/100 2°/125 PV 3°/ET3
2°/PK50-125/S/XL/XL2/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
50x38x24 mm, black, fluted,
Grade B - decent repair
spacer 3,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 86021100

20
Brake Pedal Pad for Vespa
Brake Pedal Pad for Vespa
50 N 2°/L 2°/R 1°/S 2°/Special
V5A2/3T/V5B1/2/4T/3T 1°/SR
1°/SS 2°/90 2°/R/SS 2°/100
1°/125 PV 2°/ET3 1°
54x32x18 mm, black
spacer 5,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10042600

20
Brake Pedal Pad for Vespa
Brake Pedal Pad for Vespa
50 N 1°/L 1°/S 1°/SS 1°/90 1°
/SS 1°/125/PV 1°
50x20x18 mm, black
spacer 6,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 10042700

21
Gasket brake padel SIP for
Gasket brake padel SIP for
Vespa 50 N 2°/L 2°/R 1°/S 2°
/Special V5A2/3T/V5B1/2/4T
/3T 1°/SR 1°/SS 2°/90 2°/R
/SS 2°/100 1°/125 PV 2°/ET3

h 4 mm, Ø 18x30 mm, rubber,
Grade A - perfect repair
spacer 2,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90897000

21
Gasket PIAGGIO brake pedal
Gasket PIAGGIO brake pedal
for Vespa 50 R 2°/S 3°/Special
V5B3T 2°/90 3°/100 2°/125 PV
3°/ET3 2°/PK50-125/S/XL/XL2
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY
/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
black,
for a true to original repair
spacer 2,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 91899000

21
Gasket SIP brake pedal, for
Gasket SIP brake pedal, for
Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S
/SS/XL/XL2
h 4 mm, Ø 19x35 mm, rubber,
for SIP legshield Vespa 50-125
/PV/ET3
Grade A - perfect repair
spacer 3,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90897300

22
Brake Pedal for Vespa 50 N 1°
Brake Pedal for Vespa 50 N 1°
/L 1°/S 1°/SS 1°/90 1°/SS 1°
/125/PV 1°
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 30038500

22
Brake Pedal for Vespa 50 N 2°
Brake Pedal for Vespa 50 N 2°
/L 2°/R 1°/S 2°/Special V5A2
/3T/V5B1/2/4T/3T 1°/SR 1°/SS
2°/90 2°/R/SS 2°/100 1°/125
PV 2°/ET3 1°
polished,
complete (brake pedal/base
plate)
spacer 59,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 30038000

22 /45
Brake Pedal PIAGGIO for Vespa
Brake Pedal PIAGGIO for Vespa
50 R 2°/S 3°/Special V5B3T 2°
/90 3°/100 2°/125 PV 3°/ET3
2°/PK50-125/S/XL/XL2/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
w/o base plate
Grade A - perfect repair
spacer 39,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 30031000

23 /37
Pin 3,5x18 mm,
Pin 3,5x18 mm,
brake pedal,
for Vespa V50/PV/ET3/PK/PX/ T5,
clutch lever for Vespa V50/R/S
/Special/ Elestart/Sprinter
/SS/V90/SS90/PV/ ET3,
brake pedal for LML Star 125
-200 2T/4T/Deluxe 2T/4S
/Speedy/Stella
spacer 0,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 88180000

24 /39
Spring brake pedal, for Vespa
Spring brake pedal, for Vespa
V50/PV/ET3/PK/ PX/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
spacer 2,10 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 70994000

25
Bolt
Bolt
brake pedal,
for Vespa V50 N/L/R/S/ Special
/SR/SS/90/R/SS/100/125/PV
/ET3/PX 1°
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 70122100

26
Screw M6x22 mm, 8mm head,
Screw M6x22 mm, 8mm head,
brake lever holder,
for Vespa PK/S/XL/FL/ HP/N/XL2,
brake pedal for Vespa V50/PV
/ET3/ PK/PX,
rear light for Vespa PK50/S(A
/CH/D/ GB)/SS/80/100S/125/S
clutch cover PX
spacer 0,60 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 18639000

26
Screw M6x25 mm, hexagonal,
Screw M6x25 mm, hexagonal,
AF 10mm, steel, zinc plated,
8.8,
clutch cover,
for Vespa all models
spacer 0,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 31092000

26 /43
Screw M6x22 mm, AF 10mm,
Screw M6x22 mm, AF 10mm,
mudguard,
for Vespa '48-'78,V50/PV/ET3
/PK/PX,
brake lever holder for Vespa
PK/S/XL/FL/HP/N/XL2,
brake pedal for Vespa V50/PV
/ET3/PK/PX/LML Star 125-200
2T/4T
rear light PK50/S A/CH/D/GB)
/SS/ 80/100S/125/S
spacer 1,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 31091000

31 /38
Bracket LML brake pedal, for
Bracket LML brake pedal, for
Vespa V50 R/ S/Special/SR/90
/100/PV/ET3/PK/PX/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Grade C - low-priced repairs
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 55219710

31 /38
Bracket brake pedal, for Vespa
Bracket brake pedal, for Vespa
V50 R/ S/Special/SR/90/100/PV
/ET3/PK/PX/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
Grade C - low-priced repairs
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 13874000

40
Nut M6 mm,
Nut M6 mm,
for fitting brake pedal,
for Vespa 50-125/PV/ET3/PK 50
-125/PX80- 200 E Lusso/`98
/MY/'11/T5/LML Star 125-200
2T/4T,
voltage regulator for Vespa
PK XL/FL/N/XL2 Automatica
/Plurimatic,
with plate cage
Grade A - perfect repair
spacer 2,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 18287200

44
Brake Pedal Pad ARIETE for
Brake Pedal Pad ARIETE for
Vespa 50 R 2°/S 3°/Special
V5B3T 2°/90 3°/100 2°/125 PV
3°/ET3 2°/PK50-125/S/XL/XL2
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY
/`11/T5
50x38x24 mm, black, grooved
spacer 3,30 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 86020000

44
Brake Pedal Pad ARIETE for
Brake Pedal Pad ARIETE for
Vespa 50 R 2°/S 3°/Special
V5B3T 2°/90 3°/100 2°/125 PV
3°/ET3 2°/PK50-125/S/XL/XL2
/PX80-200/PE/Lusso/`98/MY
/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
50x38x24 mm, black, fluted
spacer 3,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 86021000

44
Brake Pedal Pad LML for Vespa
Brake Pedal Pad LML for Vespa
50 R 2°/S 3°/Special V5B3T 2°
/90 3°/100 2°/125 PV 3°/ET3
2°/PK50-125/S/XL/XL2/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
rubber, black,
fluted, economy quality
Grade C - low-priced repairs
spacer 2,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 55319760

45
Brake Pedal NOTARI for Vespa
Brake Pedal NOTARI for Vespa
50 R 2°/S 3°/Special V5B3T 2°
/90 3°/100 2°/125 PV 3°/ET3
2°/PK50-125/S/XL/XL2/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
w/o base plate
Grade A - perfect repair
spacer 29,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 30031100

45
Brake Pedal LML for LML Star
Brake Pedal LML for LML Star
125-200 2T/4T/Deluxe 2T/4S
/Speedy/Stella
also for Vespa 50 R 2°/S 3°
/Special V5B3T 2°/90 3°/100
2°/125 PV 3°/ET3 2°/PK50-125
/S/XL/XL2/PX80-200/PE/Lusso
/`98/MY/`11/T5
Grade C - low-priced repairs
spacer 19,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 55219750

45
Brake Pedal for Vespa 50 R 2°
Brake Pedal for Vespa 50 R 2°
/S 3°/Special V5B3T 2°/90 3°
/100 2°/125 PV 3°/ET3 2°
/PK50-125/S/XL/XL2/PX80-200
/PE/Lusso/`98/MY/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
complete (brake pedal/base
plate/cable)
Grade C - low-priced repairs
spacer 42,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 30036000

47
Gasket brake pedal for Vespa
Gasket brake pedal for Vespa
50 R 2°/S 3°/Special V5B3T 2°
/90 3°/100 2°/125 PV 3°/ET3
2°/PK50-125/S/XL/XL2/PX80
-200/PE/Lusso/`98/MY/`11/T5
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella
spacer 1,40 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 90899000

49
Bolt
Bolt
LML brake pedal,
for Vespa V50/PV/ET3/PK/PX/ T5,
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella,
Grade C - low-priced repairs
spacer 6,20 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 55419700

49
Bolt
Bolt
PIAGGIO brake pedal,
for Vespa V50/PV/ET3/PK/PX/T5,
also for LML Star 125-200 2T
/4T/Deluxe 2T/4S/Speedy
/Stella,
Grade A - perfect repair
spacer 8,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 18312400

52
Engine Stud for Vespa 50-125
Engine Stud for Vespa 50-125
/PV/ET3/PK50-125/S/XL/XL2
/Automatica
M10x215 mm
spacer 6,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 87501000

53 /63
Spring Washer engine stud,
Spring Washer engine stud,
M10 mm, Ø 10,2mm/18,1 mm, (th) 2,2mm,
for Vespa 50-125/PV/ET3/PK/S
/XL/XL2/Automatica/125 V1-15
/V30T -> 228596
shock absorber front, top
for Vespa PK/S/XL/XL2
/Automatica/PX/T5,
exhaust for Vespa 50-125/PV
/ET3/PX/T5/Cosa spring steel,
zinc coated
spacer 0,50 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 16411000

54
Nut M10 mm, 10, steel, yellow
Nut M10 mm, 10, steel, yellow
zinced, AF 17mm, h 8,0mm,
engine stud,
for Vespa 50-125/PV/ET3/PK50
-125/S/XL/XL2/Automatica,
screw single saddle for Vespa
50-125/PV/ET3/125 VNA/VNB/GT
/GTR/150 Sprint/V/PX
spacer 1,80 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 15252000

55 /63
Spring Washer screw shock
Spring Washer screw shock
absorber, M9 mm, Ø 9,5x16,3 mm, (th) 2,2mm,
for Vespa 50-125/PV/ET3/PK/PX
/PX Lusso/T5/VNA-T4/GS160
/SS180
kickstart lever for Vespa
50-125/PV/ET3/PK50-125/S/SS/XL
/2,
input shaft for Vespa 125 VM
/VN/Hoffmann C/M24/VNA/VNB
1°/150 VB1/VL/VGL1/VD/VBA 1°
spacer 0,70 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 16410000

55 /63
Locking  Washer NORD-LOCK
Locking Washer NORD-LOCK
3/8", ca. M9 mm, Ø 16,6x10,3
mm, (th) 2,5mm,
zinc plated, 2-parts
icon variations Υπάρχουν 1 παραλλαγές αυτού του προϊόντος!
0,90 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 80109000

56
Shock Absorber rear for Vespa
Shock Absorber rear for Vespa
50-125/PV/ET3/125 VNB4T-TS/150
VBB2T-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: black, spr..
..ing: black,
l 335 mm,
STANDARD chassis - like
original
spacer 45,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 17910800

56
Shock Absorber CARBONE Sport
Shock Absorber CARBONE Sport
rear for Vespa 50-125/PV/ET3
/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: red, spring:
white,
l 345 mm, stiffness:
reinforced,
spring pre-load: 3 settings,
SPORT chassis - comfortable
spacer 58,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 71030000

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 rear for Vespa 50-125/PV
/ET3/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: silver matt,
spring: black,
l 340 mm, stiffness: M, 110 LB,
with ABE, KBA 91475,
spring pre-load: adjustable,
rebound adjustment: 18
spacer 175,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76000RMSB

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 RACE rear for Vespa 50-125
/PV/ET3/125 VNB4T-TS/150
VBB2T-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: silver,
spring: black,
l 340 mm, stiffness: M, 150 LB,
compression stroke: 9-times,
spring pre-load: adjustable,
rebound adjustment: 20
spacer 249,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76001RSB

56
Shock Absorber CARBONE Sport
Shock Absorber CARBONE Sport
rear for Vespa 50-125/PV/ET3
/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: white, spr..
..ing: white,
seating: thread/fork,
spring pre-load: adjustable,
SPORT chassis - comfortable
spacer 58,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 330025B0

56
Shock Absorber CARBONE Sport
Shock Absorber CARBONE Sport
rear for Vespa 50-125/PV/ET3
/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: black, spr..
..ing: black,
seating: thread/fork,
spring pre-load: adjustable,
For race use only. Not
admitted in the area of the
spacer 58,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 330025C0

56
Shock Absorber CARBONE Stand..
Shock Absorber CARBONE Stand..
..ard rear for Vespa PK50-125
/S/XL/XL2/ETS, body: black
/silver, spring: black,
l 320 mm, seating: thread/fork,
STANDARD chassis - like
original
spacer 52,00 € (52,00 €/Stck)
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 65025000

56
Shock Absorber CARBONE Stand..
Shock Absorber CARBONE Stand..
..ard rear for Vespa 50-125/PV
/ET3/SS/125 GT/GTR/Super/TS
/150 Super/Sprint/V/180
Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/T5, body: silver, spring:
black,
l 340 mm,
STANDARD chassis - like
original
spacer 49,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 33002400

56
Shock Absorber CARBONE Stand..
Shock Absorber CARBONE Stand..
..ard rear for Vespa 50-125/PV
/ET3/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: black,
seating: thread/fork,
w/o spring,
STANDARD chassis - like
original
spacer 37,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 33002000

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 RACE rear for Vespa 50-125
/PV/ET3/125 VNB4T-TS/150
VBB2T-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: titanium,
spring: black,
l 340 mm, stiffness: M, 150 LB,
compression stroke: 9-times,
spring pre-load: adjustable,
rebound adjustment: 20
spacer 249,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76001RTB

56
Shock Absorber YSS Ecoline
Shock Absorber YSS Ecoline
rear for Vespa 50-125/PV/ET3
/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: silver,
spring: red,
l 340 mm, with ABE,
spring pre-load: continuously
adjustable,
external fluid reservoir,
spacer 179,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος YSS5043404

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 rear for Vespa 50-125/PV
/ET3/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: black, spr..
..ing: black,
l 340 mm, stiffness: M, 110 LB,
with ABE, KBA 91475,
spring pre-load: adjustable,
rebound adjustment: 18
spacer 175,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76000RBB

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 rear for Vespa 50-125/PV
/ET3/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: grey mat,
spring: black,
l 340 mm, stiffness: M, 110 LB,
with ABE, KBA 91475,
spring pre-load: adjustable,
rebound adjustment: 18
spacer 175,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76000RMG

56
Shock Absorber PINASCO rear
Shock Absorber PINASCO rear
for Vespa 50-125/PV/ET3/ PK50
-125/S/SS/XL/125 GT/GTR
/Super/TS/150 Super/Sprint/V
/180 Rally/PX80-200/PE/Lusso
/´98/MY/T5, body: black/silver,
spring: yellow,
l 340 mm, seating: thread/lug,
spring pre-load: continuously
adjustable,
SPORT chassis - comfortable
spacer 135,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 25441002

56
Shock Absorber CARBONE Sport
Shock Absorber CARBONE Sport
rear for Vespa 50-125/PV/ET3
/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: red, spring:
black,
seating: thread/fork,
SPORT chassis - comfortable
spacer 48,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 33002200

56
Shock Absorber FA Sport rear
Shock Absorber FA Sport rear
for Vespa 50-125/PV/ET3/125
VNB4T-TS/150 VBB2T-Super/160
GS 2°/180 SS/Rally/PX80-200
/PE/Lusso/´98/MY/´11/T5, body:
black, spring: black,
l 325 mm, stiffness:
reinforced,
spring pre-load: 5 settings,
SPORT chassis - comfortable
spacer 52,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 71016000

56
Shock Absorber RMS rear for
Shock Absorber RMS rear for
Vespa 50-125/PV/ET3/125 VNB4T
-TS/150 VBB2T-Super/160 GS
2°/180 SS/Rally/PX80-200/PE
/Lusso/´98/MY/´11/T5, body:
black, spring: black,
l 335 mm,
STANDARD chassis - like
original
spacer 52,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 20456028

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 rear for Vespa 50-125/PV
/ET3/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: titanium
brown, spring: black,
l 340 mm, stiffness: M, 110 LB,
with ABE, KBA 91475,
spring pre-load: adjustable,
rebound adjustment: 18
spacer 175,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76000RTB

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 rear for Vespa 50-125/PV
/ET3/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: matt black,
spring: black,
l 340 mm, stiffness: M, 110 LB,
with ABE, KBA 91475,
spring pre-load: adjustable,
rebound adjustment: 18
spacer 175,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76000RMB

56
Shock Absorber CARBONE Sport
Shock Absorber CARBONE Sport
rear for Vespa PK50-125/S/XL
/XL2/ETS, body: red, spring:
black,
spring pre-load: adjustable,
SPORT chassis - comfortable
spacer 55,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 33003500

56
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
Shock Absorber SIP PERFORMANCE
2.0 RACE rear for Vespa 50-125
/PV/ET3/125 VNB4T-TS/150
VBB2T-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: silver matt,
spring: black,
l 340 mm, stiffness: M, 150 LB,
compression stroke: 12
settings, spring pre-load:
adjustable, rebound
spacer 249,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 76001RSM

56
Shock Absorber CARBONE Sport
Shock Absorber CARBONE Sport
rear for Vespa 50-125/PV/ET3
/125 VNB4T-TS/150 VBB2T
-Super/160 GS 2°/180 SS
/Rally/PX80-200/PE/Lusso/´98
/MY/´11/T5, body: red, spring:
black,
l 345 mm, stiffness:
reinforced,
spring pre-load: 3 settings,
SPORT chassis - comfortable
spacer 59,00 €
συμπ. MwSt  συν αποστολή.
Αρ. προϊόντος 71017000